White Enamel Snake Cuff Bracelet/Watch

$45,000
SKU: 3203618

White Enamel Snake Cuff Bracelet/watch featuring 2 bezel set round diamond eyes